Vpiši iskalni niz

Plan proizvodnje po meri, v pol minute

Če je tudi vaš planer na meji, da izgori, je rešitev izjemno hitra AI aplikacija za avtomatsko planiranje, popolnoma ukrojena po vaši proizvodnji.

Za učinkovit proizvodni plan

Za učinkovit proizvodni plan

Brez nadur, nenehnega stresa in gašenja požarov.

Človeške zmogljivosti so omejene. Tudi najboljši planerji ne zmorejo upoštevati vseh povezav med stroji, surovinami, naročili, zalogami in zaposlenimi. Morda jim uspe narediti izvedljiv, “dovolj dober” plan, a je neučinkovit. Zato pa to zmore izjemno hitra AI aplikacija Plansphere, ki je edina popolnoma prilagojena posebnostim posamezne proizvodnje.

Povečanje sredstev, časa in ugleda

Povečanje sredstev, časa in ugleda

Brez visokih stroškov proizvodnje, ki uničujejo konkurenčnost.

Drage napake v planu, slabša izkoriščenost strojev in ljudi, pomanjkanje surovin, zastoji na linijah, zamude naročil, izpadi prihodka, izgube zaupanja strank in nenehna možnost izgube stranke… Z vsem tem je težko tekmovati s cenejšimi in bolje organiziranimi tekmeci. A z AI aplikacijo Plansphere boste dosegli, da bo vaš plan zanesljiv in optimalen, izkoristek bo višji in prihodnost podjetja varna.  

Potrebujete rešitev, ukrojeno po vaši proizvodnji

Varno orodje, ki upošteva VSE posebnosti vaše proizvodnje, VSE izkušnje najboljšega planerja, preverja VSE hkrati in je izjemno hitro.

Spoznajte rešitev Plansphere
Popoln nadzor

Popoln nadzor

Realizirajte vsa naročila, izpolnite vse obljubljene roke izdelave, ohranite odlične odnose s kupci in maksimirajte svoj prodajni potencial.

Višji izkoristek

Višji izkoristek

Razbremenite planerje, avtomatizirajte rutinsko delo, zmanjšajte zastoje z optimizacijo menjav, odpravite ozka grla in zvišajte izkoristek strojev.

Varna prihodnost

Varna prihodnost

Digitalizirajte izkušnje planerjev in vzpostavite sistem, ki bo omogočal hitre in pravilne odzive na spremembe in močno okrepil konkurenčnost.

Vaša proizvodnja je nekaj posebnega

Vaša proizvodnja je nekaj posebnega

Rešitev mora biti narejena posebej za vas.

Ne potrebujete še ene generične aplikacije s kopico omejitev. Potrebujete orodje, ki bo zbir vseh let izkušenj vašega najboljšega planerja, kopija njegovega načina razmišljanja. Nobeno generično orodje na svetu tega ne omogoča. Na srečo pa obstaja ekipa, ki lahko te informacije zbere in po merah vaše proizvodnje ukroji aplikacijo, ki razmišlja kot vaš najboljši planer. A nekaj stokrat hitreje.

Tako to počnemo v podjetju Result

Tako to počnemo v podjetju Result

Pogovorite se z najboljšimi strokovnjaki.

Že 31 let nam zaupajo najhitreje rastoča domača podjetja. Pa tudi svetovne multinacionalke, ki smo jim partner že več kot 21 let. V Resultovem oddelku za planiranje proizvodnih procesov so zbrani matematiki, poznavalci proizvodnih procesov in strokovnjaki za planiranje. Ta oddelek podpira še armada 70 programerjev našega podjetja.

Če Plansphere-ja v času krize ne bi imeli, ne vem kako bi planirali, saj smo morali plan proizvodnje popravljati in spreminjati iz ure v uro.

Magdalena Rejec, vodja planiranja, Filc

Spoznajte Plansphere

Kako deluje Plansphere?

Drobovje Plansphere sestavljajo AutoCheck+, AutoPlan+ in VisualPlan+.

Prvi preverja vse podatke za izdelavo plana plana, drugi preišče vse možne delujoče plane in najde najbolj optimalnega, tretji pa vizualno prikaže plan in dejanske realizacije. Ker sta planiranje in preverjanje časovno najbolj potratni dejavnosti človeškega planerja, s Plansphere ogromno prihranimo. Koliko?

VisualPlan+ 100 % avtomatizira zbiranje podatkov.

Kaj naredi VisualPlan+?

 • Avtomatsko bere in poveže vse pomembne podatke iz različnih virov
 • Vizualno prikaže plan
 • Omogoča urejanje določenih podatkov
 • Vizualno opozori na odstopanja od osnovnih pravil

test

Če planiranje poteka ročno, velik del procesa predstavlja združevanje podatkov iz različnih virov s pomočjo kopiranja ali prepisovanja. To predstavlja veliko tveganje za napake. VisualPlan+ minimizira možnost za take napake, z združevanjem vseh virov podatkov in njihovim prikazom. Prikaže časovnico delovnih nalogov in graf zasedenosti strojev/postaj. Tako dobimo hiter pregled nad planom in trenutnim dogajanjem v proizvodnji. Planer se lahko takoj posveti sestavi plana in ne predpripravi.

Rezultat: ogromen prihranek časa, boljši nadzor.

AutoCheck+ prihrani 100 % časa preverjanja.

Kaj naredi AutoCheck+?

 • Preveri z enim klikom
 • Preveri vsa pravila in omejitve
 • Opozori na napake
 • Odpravi vzroke zamud, napak in ozkih grl
 • Izvede “kaj če” analizo

test

Kljub temu, da je preverjanje popolnoma rutinsko opravilo, zanj planer porabi kar 40% vsega časa planiranja. Tudi v tej fazi lahko ubira bližnjice, naredi napake ali kaj pozabi. AutoCheck+ popolnoma ukinja to potrato časa. Je samodejna kontrola vseh nalogov in procesov. V nekaj sekundah samodejno preveri vse datume, porabo materiala, zaloge, dostopnost strojev, orodij ali zaposlenih in opozori na morebitna odstopanja. 

Rezultat: večja konkurenčnost, prilagodljivost in varnost pred spremembami.

AutoPlan+ prihrani 95 % časa priprave plana.

Kaj naredi AutoPlan+?

 • Samodejno razporedi delovne naloge
 • Upošteva vsa pravila in omejitve
 • Združuje naloge, optimizira prehode
 • Pripravi ne le zadovoljiv, ampak najbolj optimalen plan
 • Planira izjemno hitro
 • Omogoča hitro triažo po izpadu proizvodnje

test

Za pripravo plana planer običajno porabi 60 % vsega časa planiranja. Večino tega časa preizkuša različne kombinacije rešitev. Za vse nima časa, zato išče bližnjice. 

AutoPlan+ ni zaporedje vnaprej določenih generičnih pravil, ampak povsem po vaših specifikah izdelan sistem, kjer z enim klikom hitro in avtomatsko pridete do optimalnega predloga plana, ki upošteva vse posebnosti, pravila in procese vaše proizvodnje.

Rezultat: učinkovitejša in agilnejša proizvodnja, konkurenčnejše podjetje.

Primeren za vse sisteme

Plansphere je združljiv z vsemi ERP.

Plansphere je platformno neodvisna rešitev, ki je združljiva s katerim koli sistemom. Ne le združljiva - iz njega samodejno pridobiva vse relevantne podatke, zato ni treba ročno prenašati podatke iz enega sistema v drugega. Kot spletna aplikacija je Plansphere dostopen od koder koli.

Hitra uporaba

Kako enostaven je Plansphere za uporabo?

Zelo. Prečiščeno oblikovanje grafičnega vmesnika omogoča takojšen pregled in preprosto upravljanje, ki zahteva minimum učenja. Vsa kompleksnost je skrita pod pokrovom, da je uporaba lahko kar najbolj preprosta.

Hitra uporaba

Najbolj celovita rešitev

Plansphere povezuje sistema tako za makro kot mikro planiranje.

Ali pa omogoča le eno, drugo pa nadgradi kasneje. Makro planiranje omogoča krovni pregled nad planom, ki ga nujno potrebujejo prodaja, vodstvo in nabava. Mikro planiranje pa na nivoju vsakega stroja omogoča, da vemo, kaj in kje se bo proizvajalo danes ob 10:00. Medtem ko drugi to rešujejo z dvema povsem ločenima orodjema, Plansphere povezuje oba sistema in s to sinergijo še dodatno veča učinkovitost plana.

Ne izgubljajte časa za rutino

V čem je Plansphere drugačen od ročnega planiranja?

Resnična vrednost planerja za podjetje ni v njegovem fizičnem delu, ampak v njegovem znanju, izkušnjah, presoji, odločanju. Ročna orodja so uporabna, a mora planer še vedno vse delo opraviti sam. Plansphere pa omogoča naslednje:
OGROMEN PRIHRANEK ČASA

OGROMEN PRIHRANEK ČASA

Plansphere prevzame vsa rutinska dela planerja.

Samodejno preračunava kapacitete in samodejno preverja vse podatke. Planer odloča, kateri plan je pravi, ne trati pa časa z rutinskim ročnim delom.

VIŠJA UČIKOVITOST

VIŠJA UČIKOVITOST

Plansphere samodejno pridobi vse podatke.

Ker je povezan z ERP, planerju ni treba iskati relevantnih podatkov - vsi so na voljo takoj.

VEČJA VARNOST IN BOLJŠI NADZOR

VEČJA VARNOST IN BOLJŠI NADZOR

Plansphere pomeni manj napak in več sledljivosti.

Manj ročnega dela že samo po sebi pomeni manj napak, samodejno preverjanje pa ukine tudi najbolj skrite. Vse je sledljivo.

Brez omejitev

V čem je Plansphere drugačen od generičnih orodij?

V treh bistvenih lastnostih:

POGOVORIMO SE

Spoznajte Plansphere!

Plansphere je v praksi preizkušena rešitev, primerna tudi za hitrorastoča podjetja s kompleksno proizvodnjo.  Z veseljem vam bomo zaupali, kako deluje, kako zanesljiva je in koliko več lahko planerji in vodilni dosežejo pri enakih kapacitetah proizvodnje. Na srečanju bomo skupaj preverili, ali je primeren tudi za vas.


Dovolite nam, da vas pokličemo in se dogovorimo za termin predstavitve:

Result d.o.o. varstvu vaših osebnih podatkov posveča posebno pozornost in skrb. Podrobnejša pravila glede uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov si lahko preberete v Pravilniku o zasebnosti.
Strinjam se, da moje osebne podatke obdelujete z namenom, da me obveščate o bodočih ponudbah, storitvah, ugodnostih in izboljšavah, in sicer preko e-pošte. Pravilnik o zasebnosti

Kdo je

Kdo je

Result je vrhunska ekipa strokovnjakov za optimizacijo poslovanja rastočih podjetij. Partnerjem omogočamo, da zmanjšajo stroške, prevzamejo nadzor nad informacijami in povečajo premoč nad konkurenco. Zato smo že več kot 30 let najvarnejša izbira. In desna roka tistih, ki želijo postati prvi v panogi.

Kaj je

Kaj je

Plansphere je izjemno hitra AI aplikacija za avtomatsko planiranje najkompleksnejše proizvodnje, ki je edina popolnoma prilagojena posebnostim posamezne proizvodnje. Združljiva je z vsemi ERP in omogoča izjemno enostavno uporabo, ogromne prihranke in bliskovito planiranje brez stresa.

Kontakt

RESULT d.o.o
Celovška cesta 182,
1000 Ljubljana