Vpiši iskalni niz

3 koraki do uspešnega avtomatskega planiranja proizvodnje

Ali izkušen planinec za prvi cilj sezone običajno izbere Triglav? Seveda ne. Izbere lažjo turo, kjer bo preveril svojo kondicijsko pripravljenost, alpinistično tehniko in opremo. Šele nato bo v svoj plan dodal težje in seveda tudi atraktivnejše ture. Takšna naj bo tudi implementacija planskega orodja. Prvi korak se ne sme začeti pri velikem finalu sezone – povsem avtomatskem planiranju.
3 koraki do uspešnega avtomatskega planiranja proizvodnje

Kje torej začeti?

Za učinkovito uporabo umetne inteligence in drugih naprednih algoritmov, ki bodo omogočili avtomatsko planiranje, moramo najprej dobro poznati vse procese in pravila v proizvodnji in imeti dostop do dovolj kvalitetnih podatkov.

Za optimalno avtomatsko planiranje mora algoritem upoštevati množico “inputov”, kot so delovni nalogi, stroji in njihove kapacitete, ter imeti dobro definirane, točne in zanesljive normative ter matrike menjav.

Ker to razumemo, smo na podlagi preteklih izkušenj pri implementaciji orodja za digitalno podporo planiranju Plansphere definirali 3 glavne korake do končnega cilja – avtomatskega planiranja. Vsak korak pri tem predstavlja vmesni cilj, ki prinese pospešek planiranju.


3 ključni koraki – 3 moduli, ki vas uspešno pripeljejo do končnega cilja

Izboljšani Plansphere je sestavljen iz treh modulov, ki predstavljajo korake, ki jih zaporedoma povežemo v informacijski sistem izbrane tovarne.

Prvi modul je VisualPlan+, ki podatke zbere, poveže in jih urejene grafično prikaže na časovnici. Naslednji modul je AutoCheck+, ki samodejno preveri pravilnost in izvedljivost plana. Zadnji, najatraktivnejši modul, pa je AutoPlan+, ki z uporabo naprednega optimizacijskega modela avtomatsko izračuna najbolj optimalen plan proizvodnje v danem trenutku.

Vzporedno ob izvajanju vseh teh treh korakov sproti nastaja tudi priročnik, ki strukturirano povzema vse procese, pravila in opise podatkov, relevantne za planiranje vaše konkretne proizvodnje. To predstavlja temelj nadaljnjega razvoja, vam pa izjemno olajša uvajanje novih kadrov in razvoj samega procesa planiranja.


Prvi korak – ročno zbiranje podatkov avtomatiziramo in plan vizualiziramo

Najprej moramo združiti podatke iz različnih virov. Zveni preprosto, vendar pri ročnem načinu dela to pomeni, da planer porabi večji del svojega delovnika za rutinska opravila. Pregledati mora namreč veliko različnih tabel v različnih sistemih in si relevantne podatke prekopirati v svojo tabelo, ki je običajno v Excelu. Na teh podatkih nato opravi različne izračune in to uporabi za pripravo plana. A zaradi preobremenjenosti pogosto prihaja do napak, ki vplivajo na izvedljivost in kvaliteto plana – čisto po nepotrebnem.

Vse to lahko avtomatiziramo z VisualPlan+ in izničimo možnost za pojav napak. Tako proces pospešimo ter planerju prihranimo čas.

VisualPlan+ vizualno prikaže tudi plan v obliki gantograma, kjer je je enostavno videti, kdaj mora kateri stroj ali delovno mesto kaj narediti, kakšne so kapacitete, ali pa preprosto opozori na neizkoriščenost strojev. Jasno pokaže tudi, če se katere operacije prekrivajo ali zamujajo roke.

Da je prehod uporabnika iz Excel tabele kar se da enostaven, je podatke možno vzporedno pregledati tudi v obliki klasične tabele.

Po zaključenem prvem koraku lahko planer z VisualPlan+ planira ročno, kot je to delal prej v Excelu, vendar hitreje, kvalitetnejše in v večjem obsegu.


Drugi korak – samodejno preverjanje vseh nalogov in procesov

Naslednja stopnja na poti do avtomatskega planiranja je nadgradnja z modulom AutoCheck+. Vanj vgrajeni algoritem preveri ročno sestavljen plan, če ustreza dogovorjenim pravilom.

V nekaj sekundah samodejno preveri vse datume, porabo materiala, zaloge, dostopnost strojev, orodij ali zaposlenih in opozori na morebitna odstopanja.

Plansphere vsa odstopanja pregledno prikaže, in tako lahko planer v hipu presodi, ali gre za hitro rešljivo napako ali mora na primer poklicati stranko in ji sporočiti, da bo prišlo do zamude v dobavi.

Po zaključnem drugem koraku ima planer tako na voljo samodejno kontrolo plana. 

AutoCheck+ namreč z enim klikom, ki prihrani 100% časa preverjanja plana, opozori na napake in planer lahko odpravi vzroke zamud ali ozkih grl.


Končni in najatraktivnejši korak – avtomatsko planiranje proizvodnje

Končni cilj oziroma Triglav planiranja je avtomatsko planiranje. Omogoča ga povsem po vaših specifikah prirejen modul AutoPlan+, kjer z enim klikom hitro in povsem avtomatsko pridete do optimalnega predloga plana, ki upošteva vse posebnosti, pravila in procese vaše proizvodnje.

Seveda v tem koraku potrebujemo še več raznovrstnih podatkov kot v obeh predhodnih.

Na primer če so menjave drage, je potrebno vedeti, kolikšen je strošek določene kombinacije menjave. Pomembno je poznati čas trajanja določene operacije, kateri stroji so aktivni in kdaj, in še mnogo drugih vidikov, ki so specifični za določeno tovarno.

Vse te podatke vgradimo v optimizacijski model, ki je ukrojen po meri vsake proizvodnje in je zato vedno optimalen.

Pri vseh korakih pa je odločilna tudi kvaliteta podatkov. Še posebej to velja za normative. Vedeti, koliko časa določena operacija traja in koliko materiala porabi, je osnova za kvaliteten in izvedljiv avtomatski plan. Pogosto pa se izkaže, da so normativi le ocena in od realnosti bolj ali manj odstopajo, kar se hitro pokaže kot omejitev za avtomatsko planiranje.

Zato pa Plansphere z implementacijo modula AutoPlan+ omogoča tudi, da se s pomočjo strojnega učenja na podlagi dejanskih podatkov trajanja operacij avtomatsko nauči, kakšni normativi dejansko so, in jih tako izboljšuje.

In to je odličen primer, kako lahko napredna obdelava podatkov (strojno učenje) izboljša proizvodni proces in vodi k učinkovitejši in agilnejši proizvodnji.

Doseg končnega koraka v procesu implementacije Plansphere pomeni, da planer s pritiskom na gumb v pol minute dobi predlog razporeditve delovnih nalogov – najbolj optimalen plan, obenem pa tudi sproži preverjanje pravil in prejme informacije, katerih pravil s temi podatki ni mogel zadovoljiti. Tak predlog plana planer dopolni na podlagi informacij, ki jih v sistemu ni, in ga sporoči proizvodnji.

Uporaba naprednih tehnologij za pomoč planiranju je zelo aktualna in nujno potrebna za doseganje konkurenčne prednosti. Predstavlja končni cilj, vendar bistveno je, da ne pozabimo na korake pred tem. Ti namreč zagotovijo, da bo končna rešitev imela dobre temelje in bo reševala vaš problem in dodala vrednost celotnemu poslovanju.


Ne pozabite, nikoli na Triglav brez treninga, določitve primerne poti in preizkušene opreme!

Pogovorimo se o vaših izzivih in skupaj oblikujmo pravo rešitev!

Pišite Gregorju Jeromnu, vodji programov na Resultu in dogovorili se bomo za kratek termin.


Gregor Jeromen

Vodja programov

E: gregor.jeromen@result.si

M: +386 41 755 417
Nazaj na seznam

Kontakt

RESULT d.o.o
Celovška cesta 182,
1000 Ljubljana