Vpiši iskalni niz

Si lahko privoščite zamudo roka dobave?

Obljubiti rok dobave je enostavno. Držati obljubo – to pa je druga pesem. A prav to stranke najbolj cenijo, zamude pa najbolj sovražijo. Kako naj držimo obljubo, če je razplet odvisen od toliko spremenljivk, ki jih nimamo pod nadzorom? Kaj nam lahko pomaga preprečiti zamude?
Si lahko privoščite zamudo roka dobave?

Kupci so navajeni, da vse dobijo takoj.

Nove tehnologije in globalni trg so razvadili kupce. Množica ponudnikov jim omogoča, da če izdelka ne dobijo hitro pri enem, gredo k drugemu. Podjetja so zaradi tega pod velikim pritiskom, ki jih sili, da izdelek spravijo na trg pred drugimi. Vsa proizvodnja podjetja se soočajo s krajšanjem rokov naročil. In trend se bo še nadaljeval. Vsako podjetje, ki se želi obdržati na trgu, se bo moralo prilagoditi. 

Globalni trg je razvil svojevrstni paradoks.

Paradoks je ta, da so se dobavni roki za surovine podaljšali. S tem ko je trg surovin postal globalen in je omogočil nakup cenejših surovin na azijskem trgu, se je podaljšal tudi transportni čas. Če je bil dobavni rok za surovine včasih 2 tedna, je sedaj lahko 2 meseca ali celo pol leta. Ker pa končni kupci želijo večjo raznolikost in možnosti izbire, mora proizvodno podjetje imeti na voljo več izdelkov in več različic posameznega izdelka; po barvi, obliki ali materialu. Kar pomeni seveda več različnega osnovnega materiala. Več proizvodnih postopkov. Več menjav na strojih. Kako naj ob vsem tem podjetja še skrajšajo dobavni rok svojim odjemalcem?

Kam to pelje?

Tisti, ki delajo v avtomobilski industriji, vedo. Tam zamud ni. Ker je ta izjemno močna industrija odvisna od velikega števila proizvajalcev komponent in polizdelkov, zamuda sproži verižno reakcijo po celotni verigi. In to je nedopustno, zato zamud ni. Za vsako ceno. Zamuda bi avtomatično pomenila izgubo ugleda in stranke. Je v drugih panogah drugače? Vedno manj. Proizvodne verige polizdelkov se večajo. Zanesljivost je v teh hitrih časih postala izjemno cenjena vrlina. Kdor se ne drži rokov, tvega izgubo ugleda. Morda ne bo, tako kot v avtomobilski industriji, zamenjan takoj – sčasoma pa. 

Reševanje roka je lahko astronomsko drago.

Kaj se lahko zgodi, če pri potrjevanju roka nismo prepričani, da ga bomo zmožni izpolniti? Zelo verjetno bomo končali z izjemno dragimi urgencami tik pred rokom. V najboljšem primeru z nujnimi spremembami plana, dragimi zastoji zaradi prednostnih menjav in s kaosom v proizvodnji zaradi preskakovanj vrste ter »kraje« polizdelkov za urgentno naročilo. V najslabšem primeru pa z razpisovanjem delovnih sobot, izjemno dragih nadur ali celo vpoklicu dodatne delovne sile. 

Vse to pomeni dražjo in stresno proizvodnjo.

Ker je konkurence veliko, v ceni večinoma nimamo velikih rezerv. Ob vsem tem obstaja nevarnost, da nam tudi ob dragih urgencah ne bo uspelo. Kje se zatakne? Pri potrjevanju rokov kupca. Ko je proizvodna kompleksna, zelo težko ugotovimo, kje in kdaj so še proste kapacitete. 

Zakaj tako težko določimo optimalen rok?

Rok je odvisen od razpoložljivosti materiala, dobavnih rokov, kapacitet posameznih faz proizvodnje, stanja zalog polizdelkov, že potrjenih naročil in drugih dejavnikov. Za vsako naročilo bi morali pregledati ogromno podatkov in jih med seboj pravilno upariti. In to zahteva ogromno časa, znanja in izkušenj. Česar pa prodaja, ko mora kupcu hitro odgovoriti na ponudbo, nima. 

Kaj pa, če rok določimo čez palec?

V nekaterih podjetjih se zatečejo k internim približkom: "Ta tip izdelka obljubljamo v [X] tednih". Res? Ne glede na trenutno stanje v proizvodnji? Seveda je v takem približnem roku vračunana rezerva, da ta rok večinoma dosežejo. Rezerva, ki znižuje kapacitete in odnaša njihovo konkurenčno prednost.

Problem se nato prenese na proizvodnjo. 

Proizvodnja mora izpolniti rok, ki ga je prodaja obljubila. Hitenje, lovljenje rokov in neprestano replaniranje pa ob obilici podatkov in visoki kompleksnosti prinašajo napake. Na primer, da polizdelek začnemo delati prepozno. Ali da predvidimo izdelek, za katerega nimamo materiala in se moramo na hitro reorganizirati. Ali da se nam en delovni nalog podaljša, mi pa še naprej delamo po prejšnjem planu. In nismo pozorni, da zamik pomeni prekoračitev roka, kar opazimo šele tik pred rokom. 

Največji problem je kaskadnost. Ker popravljamo plan zaradi izdelka pred rokom, pokvarimo plan drugim. Z urgenco za te druge izdelke ustvarjamo probleme za tretje … in tako naprej.

Kdo je "kriv" za kaos?

Nenehen stres in visoki obrati nas privedejo do občutka, da v proizvodnji stalno le gasimo požare. In da je za vse kriva prodaja, ki preveč pritiska na proizvodnjo. Kot rešitev si začne tudi proizvodnja pri ocenah jemati rezervo. Ker prodaja to ve, je pritisk iz njihove strani še večji. To pa oba svetova, ki sta v bistvu del skupne ekipe in bi morala sodelovati, še dodatno loči. Trpita pa produktivnost in lastna cena izdelkov. 

Ni kriva prodaja. Niti proizvodnja ne.

Prodaja se le trudi boriti na trgu, po najboljših močeh. Oni so prva frontna črta boja s konkurenco in njihovimi roki. Če zaradi predolgega roka ne prodajo, nikomur v podjetju ne bo dobro. Enako je s proizvodnjo; največkrat delajo s polno paro in na robu zmogljivosti. Vsi so pod nenehnim pritiskom, ki le ustvarja slabo voljo in povečuje notranje napetosti. 

Danes težko delamo brez informacij. V prihodnosti bo še težje. Razpon med proizvodnjo in prodajo bo mnogo manjši, če bodo imeli vsi vpleteni tisto, kar potrebujejo – podatke, uvide in informacije, ki bodo zanesljivi, točni in v realnem času. 

Obstaja rešitev, ki bo zbližala oba svetova – proizvodnjo in prodajo. In to je orodje, ki služi kot most med njima. 

Kakšno orodje lahko reši tako proizvodnjo kot prodajo … in s tem podjetje?

Gre za rešitev za avtomatsko planiranje kapacitet, ki se zna samodejno povezati z vsemi potrebnimi podatki. Zmožno je v realnem času preračunati razpoložljive kapacitete z upoštevanjem vseh zakonitosti in posebnosti proizvodnje. Tako orodje lahko omogoča prodaji, da nepristransko določi, ali je rok možno potrditi ali ne. To ni več le približek. To ni ugibanje. Niti stiskanje pesti, da bo šlo. Je realnost. In dejstvo. 

To je le prvi korak.

Naslednji korak je integracija tega orodja z orodjem za avtomatsko mikro planiranje proizvodnje. Ta plane prodaje – ki so sedaj realni in izvedljivi – prevede v navodilo za delo: v "kdaj" in "kako" se bo to izvedlo. Ključnega pomena je, da je tak plan brez skritih napak. Program nas opozori, kje imamo potencialne težave, še preden pridemo do njih, ter omogoča zelo hitro replanirati. Ne v dnevih, ne v urah, ne v minutah, ampak v sekundah. Le tako se lahko hitro prilagodimo nepredvideni situaciji, izpadom in zastojem. 

Kako je videti proizvodnja brez kaosa?

Tako orodje poskrbi, da ima prodaja stvaren pregled nad razpoložljivimi roki. Točno ve, v kolikšnem času je dobava uresničljiva. Tako ni pritiska na proizvodnjo, da bi morala proizvajati nemogoče. Potrebno delo se optimalno in enakomerno prerazporedi brez nepotrebnih konic tik pred rokom naročila. To ne stabilizira le proizvodnje in odpravi kaos, ampak proizvodnjo tudi občutno poceni.

Svojo obljubo lahko uresničimo.

Stranki obljubimo rok, za katerega vemo, da je uresničljiv in hkrati zelo konkurenčen. In najpomembnejše? Da lahko kupcu pogledamo v oči. Brez skrbi. Brez bojazni, da izgubimo osebni ugled, ugled podjetja, posel ali celo stranko.

Zakaj bi se torej odločili za tako orodje?

Rešitev za avtomatsko planiranje ima večstranske pozitivne učinke: proizvodnja bo pregledna in urejena, vsi vpleteni bodo imeli informacije, ki jih potrebujejo pri svojem delu, posledično se bodo izboljšali odnosi med zaposlenimi. Planiranje ne bo več stres, temveč bo na voljo na klik, in sicer v minuti, če bomo to potrebovali. Prodajniki bodo lažje ocenili roke za dobavo polizdelkov in končnih izdelkov, nabavniki pa roke za dobavo surovin in materiala. Veliko lažje bo upravljati z neznankami, kot so izpadi in zastoji. Jasno bo, kateri stroji so kdaj obremenjeni in kdaj se jih lahko še obremeni, prav tako bo z zaposlenimi. In posledično bo proizvodni proces bolj optimalen, stroški bodo nižji, težav pa bo manj ali bodo hitreje naslovljene in lažje rešljive. 

Prenehajte izgubljati živce, čas in denar na lovljenju rokov, ki že v začetku niso bili pravilno postavljeni. Omogočite zaposlenim, da imajo informacije, ki jih potrebujejo, takrat, ko jih potrebujejo. 

V kolikor vas zanima rešitev za avtomatsko planiranje proizvodnje, nas kontaktirajte. Z veseljem vam bomo svetovali. 

Pogovorimo se o vaših izzivih in skupaj oblikujmo pravo rešitev!

Pišite Gregorju Jeromnu, vodji programov na Resultu in dogovorili se bomo za kratek termin.


Gregor Jeromen

Vodja programov

E: gregor.jeromen@result.si

M: +386 41 755 417
Nazaj na seznam

Kontakt

RESULT d.o.o
Celovška cesta 182,
1000 Ljubljana